تماس با فروشنده

برای اطلاع از قیمت، خرید و سوال در مورد این محصول با فروشنده در تماس باشید.

فاز

تک فاز, سه فاز,

فرکانس ( هرتز )

50,

حجم مخزن ( cm3 )

270,

حجم روغن مورد استفاده ( cm3 )

210,

حجم ارسال ( cm3/ ضربه پیستون )

1.7,