شرکت آذران در صنعت

شرکت آذران در صنعت از صنعتگران فعال صنعت ساختمان از جمله درب، پنجره و نمای آلومینیومی و شیشه ای ساختمان

همزمان با ایجاد تحولات گوناگون در نحوه زندگی جوامع بشری ، صنایع ساختمانی نیز دچار دگرگونی های بسیاری گردیده اند .
این امر دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت ساختمان را بر آن داشته است به منظور پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مخاطبان خویش ، همواره نوآوری ، خلاقیت و ارائه محصولات جدید را در دستور کار خویش قرار دهند .
برای صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی گران ، لزوم ایمن سازی ساختمانها در مقابل حوادث طبیعی و غیر مترقبه ، لزوم مقاوم سازی ساختمانها در مقابل متغیرهای محیطی ، کاهش هزینه های خرید و صرف کالا ، افزایش طول عمر مفید ساختمانها ، کاهش وزن ساختمانها و ... همگی از جمله عواملی هستند که طراحی و ارائه محصولات جدید را اجتناب ناپذیر میسازد . در این راستا فلز آلومینیوم به واسطه برخورداری


  • شرکت آذران در صنعت

  • نام شرکت :

  • ۹۶۰۰

  • شماره ثبت :

  • 1386

  • تاریخ تاسیس :

  • دانلود کاتالوگ :

  • 11-100

  • تعداد پرسنل :

  • www.azaranco.com

  • آدرس سایت :

 • دفتر مرکزی :

  تلفن  : 0098 - 21 - ۸۸۷۰۰۸۴۰

  فکس : 0098 - 21 - ۸۸۷۱۱۷۸۶

  نشانی : ایران - تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر (وزرإ) - کوچه سیزدهم - پلاک ۳ - واحد ۶ و ۷