شرکت آمون طب تجهیز

** نماینده Pediguard فرانسه * نماینده ALL Spine فرانسه * نماینده Biotech G.M.E.H آلمان * نماینده BK meditech کره **

هدف:
هدف شرکت آمون طب تسهیل دسترسی بیماران عزیز به تجهیزات پزشکی از جمله سیستم تثبیت ستون فقرات و کمک به آنها در روند درمان ، شکل گرفت و مسرانه در جهت بهبود کیفیت تجهیزات مورد استفاده تلاش میکند.
همچنین شرکت آمون طب به داشتن تیم های فعال و ضابطه مند در بخش های مختلف ( اداری،بازرگانی،فنی،فروش،انبار و ... ) که هرکدام با برنامه ی مدیریتی هدفمند در چهارچوب سیاستهای کلی شرکت فعالیت میکنند، افتخار کرده و به کمک آنها از بیماران عزیز حمایت میکند.
هم اکنون با عنایت به لطف پروردگار و حمایت نهادهای دولتی و غیر دولتی ، توانستیم با توزیع مناسب و به هنگام محصولات ، به درمان تعداد کثیری از هموطنانمان کمک کنیم و امید آن داریم که بتوانیم در بخشهای مختلف ایران عزیزمان یاری


  • دفتر مرکزی :

    تلفن  : 0098 - 21 - 88538730-8

    فکس : 0098 - 21 - 88538739

    نشانی : ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی، کوچه ی آزادی ،پلاک 38 ، واحد اول