شرکت و آسانسور و پله برقی آب آ

:

تلفن  : 0098 - 21 - 77230130 0098 - 21 - 77230132

فکس : 0098 - 21 - 77230129 - -

نشانی : ایران - تهران - میدان رسالت ،ابتدای خیابان هنگام ،کوچه آژنگ ،نبش سلامت 2 ،پلاک 2