شركت ماني فراز

مهندس عزيزي،مديرعامل شركت آسانسور ماني فرازتهران: وجودافراد فاقد تخصص در صنعت آسانسور تبعات نامطلوبي رابه دنبال دارد.

شما اینجا هستید : نمایشگاهشركت ماني فراز

مهندس عزيزي،مديرعامل شركت آسانسور ماني فرازتهران

وجودافراد فاقد تخصص در صنعت آسانسور تبعات نامطلوبي رابه دنبال دارد.

باتوجه به پيشرفت تكنولوژي درعرصــه هاي مختلف از جمله ســاختمان،اين مهم شاهد تحولات چشمگيري درسـالهاي اخــير بوده است ، روي آوردن به مصالح سبك واستاندارد ، معمــاري نوين و تلفــيق آن با مـعماري سنتي ، وجود طرحـهاي مخــتلف باتوجه به فضاي تعريف شده براي آن مجموعه ، دكوراسيون و... همگي گوياي اين موضوع مي باشد . دراين زمينه و با توجـه به بلند مرتبه سازي هاي صورت گرفته درسالهاي اخير وظــهور صنعت آسـانسور وپله برقي براي سهولت تردد ، ضرورت رعــايت نكـات قابل توجه در آن امــري است اجتناب ناپذير . طراحي آسانسور ، ايمني آسانسور ،خدمات به موقع پس از فروش ونصـب از مواردي


  • دفتر مركزي :

    تلفن  : 0098 - 262 - 4264374

    فکس : 0098 - 262 - 4268258

    نشانی : ایران - كرج - شهر جدید هشتگرد - فاز یک - بلوار ارکیده - ساختمان فدک - طبقه دوم - واحد 9