شرکت فن پلاست توس

*** فن پلاست انتخابي بجاست ***

شما اینجا هستید : نمایشگاهشرکت فن پلاست توس

شركت فن پلاست توس از سال 1384 (2005ميلادي) به دنبال تحقيق و مطالعه گسترده و مشاوره هاي فني كارشناسي تشكيل شد. گروه مديران، مهندسان و كارشناسان اين شركت با هدف تحول و نوآوري در مصالح و درب و پنجره،پانل و ساير ملزومات ساختماني است.براي تحقق اين هدف پس از تحقيقات گسترده در تكنولوژي جديد در صنعت مصالح ساختمان خصوصا در،پنجره،پانل و ساير ملزومات ساختماني است.براي تحقق اين هدف پس از تحقيقات گسترده در تكنولوژي جديد اين محصولات در سراسر دنيا نحوه انتقال تكنولوژي و هماهنگي آن با شرايط اقليمي ايران و ساير كشورهاي منطقه مورد بررسي قرار گرفت.
يكي از مسائل مهم مورد بررسي،طراحي خاص پروفيل هاي در و پانل (UPVC) فن پلاست و هماهنگي آن در ساخت در و پنجره مناسب با معماري مدرن و سنتي كشور است.بدين منظور علاوه


  • دفتر مركزى :

    تلفن  : +98 - 21 - 88711826 +98 - 21 - 88711831 +98 - 21 - 88729449 +98 - 21 - 88701217 +98 - 21 - 88724438

    فکس : +98 - 21 - 88701193

    نشانی : ایران - تهران - تهران - خيابان مطهرى - خيابان ميرزاى شيرازى - خيابان ناهيد - پلاك 25 جديد - طبقه چهارم