تماس با فروشنده

برای اطلاع از قیمت، خرید و سوال در مورد این محصول با فروشنده در تماس باشید.

توضیحات محصول

زمانی که سکو بالا بیاید و لبه همسطح کننده در برابر محل بار کامیون قرار گیرد , بالا بر کار خود را ادامه می دهد و ابزار را آزاد می کند.( با توجه به عملیات در حال انجام : بارگیری و یا تخلیه بار )