دفتر مرکزی و کارخانه :

تلفن  : - 0912 - 1353577 0098 - 21 - 76205378 0098 - 21 - 76205379

فکس :

نشانی : ایران - تهران - جاده آبعلی - نرسیده به پلیس راه جاجرود - 10 متری احسان - 10 متری منبع آب - پلاک 56