**شما مکلف نیستید گران بخرید ، ما موظفیم ارزان تولید کنیم**

دفتر مرکزی :

تلفن  : 0098 - 21 - 77212201 0098 - 21 - 77893579 0098 - 21 - 77492456 - 09193808148 - فروش - 09196809581 - مسئول فنی

فکس : 0098 - 021 - 77459865

نشانی : ایران - تهران - رسالت ، بزرگراه رسالت ، روبروی درمانگاه سرسبز شرقی ، پلاک 687